«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίνδο του 3ου Γυμνασίου Ρόδου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ                                  Ρόδος, 26/4/2017

 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ? ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. 450

Ταχ.Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 11

85100 Ρόδος                                                                             ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Τηλ – ΦΑΞ: 2241022211

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στη  Λίνδο  του 3ου Γυμνασίου Ρόδου».

Σχετικά: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02/12/2011) με θέμα «Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

            Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Ρόδου στην  Λίνδο

 Συγκεκριμένα:

Η μονοήμερη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2017 από το 3ο Γυμνασιο Ρόδου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε προσφορά που θα περιλαμβάνει μεταφορά με λεωφορεία.

Ο αριθμός των παιδιών είναι 335.

Η προσφορά πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού.
  • Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης συμβολαίου από τη μεριά του.
  • Την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ακύρωση πτήσης λόγω καιρικών συνθηκών, απεργία κλπ.)
  • Τα λεωφορεία  θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις συμφωνημένες μετακινήσεις και να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματιζόμενο κλπ.)
  • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός θα ληφθούν όμως υπόψη και ποιοτικά κριτήρια.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους με την επωνυμία του πρακτορείου, μέχρι την Παρασκευή 5-5-2017 (ώρα 12:00), στο Γραφείο του Διευθυντή  του 3ου Γυμνασίου Ρόδου.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί με πρόεδρο τον Διευθυντή  του σχολείου, με δύο εκπαιδευτικούς, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, την Παρασκευή 5-5-2017 στις 12:00. 

 

                                                                                            Ο  Διευθυντής

                                                                                     

                                                                                         Βασίλης Καλαποδάκης