ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου για το σχολ. έτος 2021-22, εδώ. [θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες]