ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθυντής:  Καλαποδάκης Βασίλης, καθ. Φυσικής Αγωγής

Υποδιευθύντριες:

  • Μαυρουδή Ελισάβετ, καθ. Πληροφορικής
  • Μιχαήλ Βιολέττα, καθ. Πληροφορικής