ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθυντής:  Καλαποδάκης Βασίλης, καθ. Φυσικής Αγωγής

Υποδιευθύντριες:

  • Ντελλάκη Ελευθερία, Μαθηματικός
  • Μαυρουδή Ελισάβετ, καθ. Πληροφορικής