ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2018-2019:
Τμήμα Υπεύθυνος
Α1 Λαψάνη Αθανασία
Α2 Μπουμπάκη Μαρίνα
Α3 Μαλάμου Δάφνη
Α4 Αδαμόπουλος Παναγιώτης
Α5 Ντελλάκη Ελευθερία
Β1 Μπακύρτση Γεωργία
Β2 Οικονομίδου Ελένη
Β3 Σταματοπούλου Ουρανία
Β4 Δαμιανού Δήμητρα
Γ1 Τσατσά Ζαφειρία
Γ2 Σπέντζα Σταυρούλα
Γ3 Λουλούς Ιωάννα
Γ4 Καλυβιώτη Ζωή
Γ5 Παπαδημητρίου Αναστασία