ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2017-2018:
 • Α1  – Λαψάνη Αθανασία
 • Α2  – Οικονομίδου Ελένη
 • Α3  -Ντελλάκη Ελευθερία
 • Α4  – Τσάπρα Κωνσταντία
 • Β1  –
 • Β2  –
 • Β3  – Παπαδημητρίου Αναστασία
 • Β4  – Σπέντζα Σταυρούλα
 • Β5  –
 • Γ1 –
 • Γ2  –
 • Γ3  –
 • Γ4  – Δαμιανού Δήμητρα
 • Γ5  – Αδαμόπουλος Παναγιώτης