ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2017-2018:
Τμήμα Υπεύθυνος
Α1 Λαψάνη Αθανασία
Α2 Οικονομίδου Ελένη
Α3 Κυρίνη Παρασκευή
Α4 Τσάπρα Κωνσταντίνα
Β1 Παπαστάμος Ευστάθιος
Β2 Σπέντζα Σταυρούλα
Β3 Παπαδημητρίου Αναστασία
Β4 Μαλάμου Δάφνη
Β5 Μπακύρτση Γεωργία
Γ1 Τσατσά Ζαφειρία
Γ2 Λουλούς Ιωάννα
Γ3 Γεροφάκα Βασιλική
Γ4 Δαμιανού Δήμητρα
Γ5 Αδαμόπουλος Παναγιώτης