ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη  ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΠΘ, Μονάδα Β2 και του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και ξεκίνησε η λειτουργία της  Απρίλιο του 2010.

Περισσότερα για το υλικό και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δικτυακό τόπο: