Βιβλιοθήκη

Η Σχολική Βιβλιοθήκη  ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΠΘ, Μονάδα Β2 και του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και ξεκίνησε η λειτουργία της  Απρίλιο του 2010.

Περισσότερα για το υλικό και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δικτυακό τόπο:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>