Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Θεματικής εβδομάδας 2018-19

Παρακαλούνται οι μαθητές του σχολείου να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο που θα βρουν εδώ.